Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
dan hij het gewigt gevoelen van helgeen hem nog
overblijft te kennen, en die zijne werkzaamheden
als geëindigd beschouwen, hebben bijna altijd de
zwakheid om in zijn verzoek toe te stemmen. Dit
kwaad is overigens, zoo als men hierboven heeft
gezien, zeer gering; en al volbrengt de jongeling
ook zijne schooloefeningen , dan trekt hij bijna geene
vrucht van deze laatste jaren.
Indien het kind, in plaats van op eene school
opgevoed te worden, dit bij zijne ouders wordt,
dan ontwikkelen zich zijn oordeel, zijne rede, zijn
gezond verstand niet veel beter; omdat er , om het
anders te doen zijn, eene vereeniging van verschei-
dene omstandigheden moest plaats hebben, welke
zelden bij elkander gevonden worden. De leermees-
ter zou vrij moeten zijn om van hem alles te
verwijderen, wat de uitwerking zijner zorgen zou
kunnen vernietigen of vertragen. Hij moest, zelf
met een gezond en grondig oordeel begaafd, in
staat zijn elk denkbeeld van zijnen leerling te
besturen of te verbeteren. Dit zou hij vooral moeten
willen, en dit zal hij voorzeker niet, omdat hij wel
weet dat de uitwerking zijner pogingen, hoe voor-
deelig deze ook zijn moge, het kind niet kunnende
doen schitteren noch de ouders streden, hem geene
eer zou aandoen. De eene zoowel als de andere
streven hier allen naar den schijn. Weinig komt
hel er op aan dal hel kind geleerd zij, als hij
bet maar schijnt, en dat hij goed of kwaad kan
spreken over hetgeen men hem heeft doen leeren.
Iedereen is met deze oppervlakkige geleerdheid
ingenomen, zonder aan dc hechtheid van het werk tc