Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
235
gevoelen, eene meening hebben ; die oordeelen over
hetgeen zij niet kunnen kennen, en vinden dat eene
zaak goed of kwaad is, zonder nog te weten wat
goed of kwaad zij. De ouders noemen dat alles
verstand; zij juichen de dwaasheden toe, welke hun
kind met zoo veel vrijmoedigheid uitkraamt, en
voorzien niet dat het gevolg der gewoonte, welke
zij hem laten aannemen, zijn zal van hem onfeil-
baar een onbescheiden dwaas te maken.
Op zijn achtste of negende jaar wordt hij op
eene school gelegd, en men zal waarschijnlijk niet
denken dat zijn oordeel zich onder zijne makkers,
die even als hij opgevoed zijn, zal vormen. Tegen
zijn zeventiende of achttiende jaar volgt hij eenen
cursus van logica cn wijsbegeerte, maar alleen op
scholen van den eersten rang of athenaa; want op
de scholen van den tweeden rang, die veel talrij-
ker zijn dan de anderen, heeft dit geene plaats.
Op dezen tijd heeft men zijn hoofd met Grieksch
en Latijn opgepropt; maar zijn oordeel juist te
maken, hieraan heeft men niet gedacht, en men
heeft dit bovendien niet kunnen doen. Wanneer
hij dus de eerste gronden der redeneerkunst zal ont-
vangen , verdwaalt zijne rede op haar geheel onbe-
kende wegen: het is een groote boom, dien men
regt wil buigen.
Hierbij moeten wij ook aanmerken, dat de leer-
ling , die uit dc klasse der welsprekendheid, waar
hij ten minste eenige bloemen heeft geplukt, wel-
dra verveeld wordt door eene studie, welke hem dor
en verdrietig voorkomt. Hij verzoekt om dc school
tc mogen verlaten, cn zijne ouders, die niet meer