Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
233
ver verwijderd land in te schepen, veel geld eii
koopwaren met zich voert, maar verzuimt levens-
middelen mede te nemen, dan zouden wij hem als
eenen dwaas beschouwen; en echter volgen wij hem
na. Wij leeren alles, behalve hetgeen voor ons het
belangrijkst is te weten; en ons belastende met
hetgeen ons alleen bij eenige gcicgenheden dienstig
kan zijn, cn dat, ik durf het zeggen, alleen voor
weelde en vermaak is, vergelen wij w at ons nut-
tig en in ieder oogenbiik des levens noodig is.
De maatschappij krielt van dichters, geschiedschrij-
vers , redenaars, schrijvers van allen trant, maar
oordeelkundige en verstandige lieden vindt men
veel minder dan men denkt. Het vernuft is alge-
meen , het gezond verstand zeer zeldzaam. Indien
men echter overtuigd was, dat de dwaling van
ons oordeel ccne der voornaamste oorzaken is van
onze misstappen en van onze ongelukken; dat de
oorlogen , de twisten, de processen, het verlies van
het vermogen, zelfs van de gezondheid , dikwijls
het gevolg zijn van het verkeerde oogpunt, waaruit
men een denkbeeld heeft beschouwd, waaraan men
somtijds gehecht is door eigenzinnigheid en kwade
trouw, maar ook somtijds omdat men dezelve voor
juist houdt; indien men verder in aanmerking nam ,
dat eene gezonde rede, een rigtig verstand en
juist oordeel gidsen zijn, die nooit op den dwaal-
weg helpen; dat zij, onze schreden in het leven
besturende, meer dan al het andere bijdragen tot
ons geluk en tot dat der anderen, dan zouden
wij meer moeite doen om dezelve te verkrijgen.
Maar waarom zijn menschen, met een juist oor-