Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
de opvoeding niets noodzakelijker, dan hel oordet-l
van een kind te vormen , aan hetzelve te leeren
met juistheid te redeneren en zijne denkbeelden
mi't elkander te verbinden , hem de gewoonte te doen
aannemen van na te denken en op te lossen, en
bij hem den smaak , die niets is dan eene toepas-
sing der grondbeginselen eener gezonde logica op
de werken der verbeelding, te ontwikkelen. Alle
kennissen, welke men hem tracht te doen verkrij-
gen , moeten naar dit doel streven, cn hem tot mid-
del dienen om hetzelve te bereiken.
Ik heb dikwijls op dit onderwerp aangehouden,
en ik vrees niet hierop nog terug te komen, ten
gevare van door die herhaling te vervelen, omdat
ik de innige overtuiging heb , dat de mensch nooit
zal worden wat hij kan , zoo lang men aan dit
gedeelte der opvoeding niet eene geheel andere rig-
ting geeft, dan zij tegenwoordig heeft (1).
Dc oude wijsgeeren , welke seneca de leermees-
ters van het menschelijk geslacht noemde, stelden
dc logica boven alle andere wetenschappen. Deze
mecning is ook die der wijzen van onzen tijd ,
cn st. augustinus ondcr anderen noemde haar: de
wclcmcliap der welensclmppen.
Ik kan mij echter niet dan met moeite de on-
verschilligheid verklaren, welke men betoont voor deze
siudie, waarvan niemand, zoo ik denk, het nut
zal willen betwisten. Indien men ons zeide dat
orn reiziger, welke gereed staat om zich naar een
(1) Leibsitz dacht dat men het menschelijk geslacht zou
l>civormen, indien men dc opvoeding der jeugd verbeidde.