Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
228
De algebra is niets dan eene volmaaktere reken-
kunst , eene routine, die ons door de duisternis
naar het doel geleidt.
De meetkunst brengt ons door hare théoriën op
den dwaalweg, en de ondervinding wederlegt elk
oogenblik hare bewijzen.
Men behoeft overigens, om in de wiskunst te sla-
gen, noch een vlug begrip, noch eene groote kracht
van geest, omdat zij alles door de klaarblijkelijkheid
geeft, en niets aan de redenering overlaat. Verre
van de ontwikkeling van het versland te bevorderen,
zoo als men het wil beweren, verdooft zij den
geest, de verbeelding en den smaak, en laat de
teedere kiem van het gevoel in werkeloosheid. Gewoon
alleen met behulp van formules te gaan en op meet-
kunstige zekerheden te steunen, verflaauwt en wan-
kelt de rede zelve, wanneer zij dit steunpunt verliest.
Deze noodlottige invloed, welken het nut der wis-
kunst slechts geringelijk kan vergoeden, leidt tot nog veel
gevaarlijker gevolgen. En inderdaad, eene leerwijze,
welke niets zonder bewijs aanneemt, die alleen de
waarheden erkent, welke zij aan hare berekeningen
onderworpen heeft, is der dwaling dikwijls nabij.
Daarom ook werden de meetkunstenaars bij de ouden
weinig geacht, en zeer gevreesd. Een hunner, anaxa-
goras, werd genoodzaakt Griekenland te verlaten.
Aristophanes stelde hen op het tooneel van Athene
in een bespottelijk daglicht. Diocletianus en constan-
TiNUS hadden dezelve uit Rome verbannen, en jus-
tinianüs vond de verordeningen zijner voorgangers te
dezen aanzien zoo wijs, dat hij daarvan een artikel
in zijn beroemd welhoek maakte.