Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
zijne laak volbragl; dan heeft hij zijne pligten als
mensch, als vader, en als burger vervuld (1).
De oude wetgevers hechtten een groot gewigt aan
de opvoeding, en zorgden er voornamelijk voor,
dat geen lid van den staat hierin nalatig was. Het
onderscheid tusschen de verschillende standen was
door de wet bepaald; en bij het wijsste volk der
aarde werd een man, wanneer hij den mannelij-
ken ouderdom had bereikt, krijgsman, werkman of
landbouwer. Sedert lang kent men in de maat-
schappij slechts twee klassen meer, die der rijken
en die der armen. De laatste , over het algemeen be-
stemd om in onwetendheid te leven en te blijven ,
zou nuttelooze pogingen aanwenden om zich daaruit
te verheffen ; en wanneer zij , in verscheidene staten
van Europa , het land bebouwen, haar gedeelte van de
belastingen betalen , en bij de oproeping van den Vorst
de wapenen opvatten kan, vraagt men haar niets
meer. Is het noodig of zelfs nuttig, dat deze klasse
onderwijs geniete ? Tot hoever moet zich dat onder-
wijs uitstrekken ? De oplossing dezer vragen , die
de overwegingen der wijsgeeren sedert lang bezig
houden, komt in mijn ontwerp niet te pas.
Ik zal de voordeden eener goede opvoeding niet
aantoonen ; evenmin zal ik verwijlen bij de genoe-
gens , welke de beoefening der kunsten en weten-
(1) Volgens eene wet Tan SOLOU was de looa , wiens Tader bem
geen ambacht had laten leercn, niet gehouden dezen te onder-
houden, Er is eene grootere misdaad , zeggen de Chinezen ,
dan zijne kinderen te vondeling te leggen , en dat is hun het
onderwijs te onthoiiden.