Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
224
dit eveneens toe, en ik weet de redenen daarvan: laat
ons zien of het anders kan zijn.
Wanneer men de beoefening der geschiedenis be-
gint door die der eerste volkeren, dan is het niet
alleen omdat deze gang natuurlijker, duidelijker en ge-
makkelijker is; het is ook omdat, daar de oorsprong
der nieuwere natiën vermengd is met de geschiedenis
van die reuzen, welke zich een groot gedeelte der
wereld verdeelden, het moeijelijk is zich met de
eene bezig te houden, voordat meu de andere kent.
Maar er is nog eene tweede reden, welke daaruit
ontstaat, dat wij de taal der Romeinen niet beter
kunnen leeren dan uit de werken, welke ons van
hen zijn overgebleven; en dat de eenige, welke ge-
schikt zijn om aan de kinderen in handen te wor-
den gegeven, grootendeels geschiedschrijvers zijn. Hier-
uit moet volgen dat het kind , als het ware gevoed
met florts , vellejus paterculus , cornelius nepos,
quintius curtil's, sallustius, titus livius, taci-
Tus, enz., en indien hij Grieksch leert met he-
rodotüs, thücydides , xenophon, plutauchus , de gC-
schiedenis van Griekenland en Rome beter zal ken-
nen, dan die van zijn vaderland: hij zal die be-
beeldeo drie zijner leerlingen zoodanig op , dat zij in zijne han-
den eenen eed aflegden , om , wanneer zij ouder zouden zijn ge»
worden, het vaderland van den Hertog , hunnen Vorst, te be-
vrijden : zij hebben dit voornemen in eene kerk ten uitvoer
gebragt. Twee derzelven werden oogenblikkelijk gedood; de
derde , die nog geen twee en twintig jaren oud was , werd ter dood
veroordeeld, en hij zeide, gedurende het ondergaan zijner straf,
de Latijnsche verzen en plaatsen op , welke zijn meester hem ge-
leerd had.