Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
bekende wereld vormden, en dien der staten, welke
uit hunne overblijfselen ontstaan zijn, leeren kennen,
aan een kind voorleggen. Alles , wat de zinnen van
een kind treft, spreekt ook tot zijn verstand; hij leert
en onthoudt het beter. Overigens moet men, daar
het dagelijksche lezen, waarvan hierboven gesproken
is, aan de geschiedenis moet gewijd zijn, bij dit ge-
deelte zijner werkzaamheden door ten regten tijde
gedane vragen zijne aandacht terugbrengen op
het gevolg der gebeurtenissen en op omstandigheden,
die het niet veroorloofd is niet te Meten of te ver-
geten. Wat bij de les slechts een bijvoegsel is, is
nuttiger dan de les zelve (!)• Maar dit hangt veel van
den onderwijzer af. Iedere omstandigheid moet hem
gelegenheid geven, om zijnen leerling eene onderrig-
ting te geven. Kan hij alleen met zijne boeken on-
derwijzen, dan zal hij nooit, zelfs niet met hunne
hulp, anders dan een slechte onderwijzer zijn.
Welke is dc geschiedenis, die men het eerst moet
(1) Ik zal eene daadzaak aanhalen, die, hoe ongeloofelijk zij
ook schijne , echter naauwkeurig de waarheid is. Ik heb eer-
tijds den leermeester gekend Tan een kind , welks ouders rijk
en getiteld waren. Welnu , die ongelukkige mogt buiten de
lessen, welke hij aan zijnen kweekeling gaf, geen woord spre-
ken zonder ondervraagd te worden. Men weet niet of men
zich het meest verwonderen moet over de laagheid van den
eenen , dan wel over den dwazen trots der anderen, welke hun
kind van het zekerste en gemakkelijkste middel tot onderwijs ver-
stak. Eenige anderen vermijden in de gesprekken alles, wat
tot de studie hunner leerlingen betrekking heeft, uit vrees
van verwaand te schijnen , enz. liet is bijna zeker dat alle
kinderen , op deze wijze opgevoed , wanneer zij twintig jaren zul-
len hebben bereiklj, weetnieten en dwazen zullen zijn.