Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
221
naar zijne aandacht afgemeten is. Zijn helang doet
hem dan dc behoefte daarvan gevoelen. Hij begint
te begrijpen , hetgeen men hem tot nu toe misschien
te vergeefs had herhaald, dat men niets onthoudt en
niets leert zonder oplettendheid. Hij oordeelt zeer
juist over het onderscheid, hetwelk er bestaat tus-
schen de nieuwe gezindheid , welke hij bij het werk
brengt, en diegene, welke hij vroeger daarbij had
gebragt, en vooral over het voordeel, hetwelk voor
hem ontstaat uit eene gewoonte, welke den duur
van zijn onderrigt verkort. Is hij eenmaal daartoe
gekomen, dan is het moeijelijkste geschied, en zijne
opvoeding levert bijna geene moeijelijkheid meer op.
Ik moet nog opmerken, dat deze oefening zijne
belangstelling, en zelfs in zijn hart eene loffelijke ei-
genliefde wekt, door hem successen te beloven, die
hem persoonlijk zijn. Hij heeft genot van zijn werk;
hij doet het eerst slecht, maar hij tracht het beter
te doen, en men kan verzekerd zijn dat hij
weldra hierin zal slagen. Het is niet het vermogen
noch de geschiktheid, welke meestentijds aan een kind
ontbreken, het is de wil, de begeerte, de lust tot
werken, eindelijk de overtuiging dat hij later ruim
beloond zal worden voor de moeite , welke hij zich
geeft. Indien alle middelen, die men aanwendt, bij
hem deze gedachten niet kunnen doen ontstaan, is
het vruchteloos dat men iets van hem zou verwach-
ten; zijn meester en hij verliezen beiden hunnen tijd.
Behalve de hierboven opgegevene wijze om de
geschiedenis te leeren, kan men ook geschied - en
tijdrekenkundige tabellen, welke hem den oorsprong
der groote rijken, die zich langzamerhand in de