Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
'220
omlreiü niet misleiden: weliie ooiv zijn aanleg zij,
welke moeite men zich ook geve, de geschiedenis
is voor hem nog slechts eene uit woorden bestaande
wetenschap; het is reeds veel, indien men de namen
van beroemde mannen, plaatsen en tijden, als ook
de voornaamste en grootste gebeurtenissen in zijn ge-
heugen prent. Sahir l'emembb des faits, zegt tuo-
mas , est le fruit le plus préeieux de l'hisloire.
Over het algemeen laat men den kinderen de ge-
schiedenis woordelijk leeren; ik keur dit middel af
omdat het te langwijlig is, ten zij men gebruik ma-
ke van uittreksels, die zoo kort zijn dat zij on-
voldoende worden. Ik zou liever met den leerling
dagelijks drie of vier bladzijden lezen, en van hem
vorderen dat hij daarvan een opstel maakte, waarin
slechts voorkwam datgene, wat hij niet meer moet
vergeten. Men ziet zijn werk met hem na; men
doet hem opmerken wat hij belangrijks overgesla-
gen, en het nuttelooze dat hij behouden heeft; men
helpt hem de gebrekkige, dubbelzinnige of verwarde
zinnen , en vooral ook de fouten tegen de regelen der
spraakkunst en der spelling verbeteren. Deze oefe-
ning maakt hem met de moeijelijkheden der taal be-
kend, vormt zijnen stijl, en doet hem de geschiede-
nis beter kennen dan hij dezelve op elke andere wij-
ze leeren zou.
Zij heeft ook nog een voordeel, hetwelk ik boven
alle anderen stel, en dat is het volgende.
Het kind bemerkt weldra, dat de meerdere of
mindere gemakkelijkheid van zijn werk afhangt van
de pogingen, die hij heeft gedaan om le onthouden
wat hij heeft hooren lezen, en dat de goede uitslag