Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
219
leeftijd, die noch behoefte noch middelen meer heeft
om te leeren, niet moet benijden. Maar de jongeling en
de volwassene mensch moeten hun onderrigt zoeken
in ieder oogenbiik, zelfs in hunne uitspanning. Dc
geschiedenis biedt hun dit dubbele voordeel aan, cn
zelfs in de vooronderstelling dat zij, zoo als men
heeft gezegd, niets anders is dan een zamenweefsel
van verzinselen, zou het nog goed zijn te gelooven
hetgeen zij in zich bevat, om haar derzelver belang-
rijkheid en nuttigheid te doen behouden. Overigens
moet men er niet te veel tijd aan besteden, want
het is minder noodzakelijk dc gebeurtenissen te onthou-
den, dan dezelve te leeren bcoordcelen. Het ge-
heugen gaat voorbij, en het oordeel blijft.
Wanneer men aan de jeugd dc geschiedenis laat
leeren, moet men vooral alles, wat blijkbaar buiten
haar bereik ligt, niet aanroeren. Ik heb meer dan
eens opgemerkt dat bij de lessen, die men haar
geeft, of in de werken, die voor haar bestemd
zijn, alleen datgene wordt behandeld , wat zij kennen
moet, zonder acht tc geven op hetgeen zij nog in
staat is te leeren (1). Dit is een struikelblok, wel-
ken het voorzigtig is te vermijden: door van een
kind meer te vergen dan het kan, verkrijgt men
zelfs niet al wat het kan. Men moet zich dus hicr-
(1) Dit is geene tegenstrijdiglieid niet hetgeen ik hierboTeii
gezegd heb omtrent hel lezen van tiutabciics. Men kan niet
vergen dat een kind van zes jaren alles zal begrijpen, wal
men hem laat lezen. liet zij genoeg , dal hij in eene uil-
spanning eene bezigheid vinde, waarvan hij eenige vrucht
trekken kan. Hier is het kind meer gevorderd, en ontvanp;»
liij eene les.