Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
2IS
van een kind niet verwachten , zelfs niet gedurende
den ganschcn loop zijner opvoeding; wat gedaan
kan worden, is hem in staat te stellen de geschie-
denis éénmaal met vrucht te lezen, en hem den
lust tc geven om deze rijke mijn, welke cicero ma-
gistra vitte noemt, te onderzoeken, door hem de
schatten aan te wijzen, welke daarin verborgen zijn.
Ik heb dikwijls hooren herhalen dat het eene
soort van dwaasheid is, om in de geschiedenis de ge-
heime drijfveren te willen zoeken, die de gedaante
van den aardbol veranderd hebben, of die op den
roem of de rust der rijken invloed hebben gehad,
terwijl wij naauwclijks de ware oorzaken kunnen
aanwijzen der gebeurtenissen, die onder onze oogen
plaats hebben.
Deze aanmerking is schoonschijnend, cn ik zal er zelfs
bijvoegen , voor de luiheid zeer gemakkelijk. Maar
vooronderstellende dat zij juist zij ^ hetgeen onnoodig
is hier tc onderzoeken, dan moet zij niets veran-
deren aan dc wijze, waarop men de geschiedenis
leert. Het is in deze niet noodig, om tot eene
positieve en voor bewijzen vatbare waarheid te ge-
raken. Waar bet op aankomt, is veerkracht cn uit-
gebreidheid aan ons oordeel tc geven, cn ons tc
gewennen om over hetgeen wij lezen na te den-
ken (1). Iedere lectuur, die van dit doel afwijkt, is
eene onvruchtbare bezigheid, welke men aan ccncn
(1) Het verstand voJmaaJet zich alleenlijk door zijne over-
denkingen , door op allerlei wijzen ie vergelijken , wat waar,
ivat valsch, rvat goed of beter of slecht, wat billijk of on-
miijk is,
ahistoieics.