Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
217
verwonderen dat ik dezelve met de geschiedkunde
gelijk stel, als of ik in de laatste niets zag dan
eene wetenschap, welke uit woorden bestaat. Het
is omdat zij voor dc meeste lezers inderdaad niets
anders is, en weinigen hunner denken er aan, om
daarin te vinden wat betrekking beeft op de zeden,
de gewoonten cn het karakter der volken en man-
nen , die, om zoo te zeggen , daar op het voortooneel
staan; of indien zij dit tot het onderwerp en het
doel van hunne lezing maken, weten zij geen oogen-
biik Grieken of Romeinen te zijn, en beoordeelen
de mensehen van vóór twee duizend jaren naar de
gebruiken cn mceningen van onzen tijd.
Veel minder nog zoeken zij de oorzaken van de
opkomst cn het verval der staten; om in het verhaal
van eenen geschiedschrijver de omstandigheden te on-
derscheiden, die de gebeurtenissen hebben voorbereid,
en dezelve hebben doen slagen of mislukken; om
de gelijktijdige schrijvers, die over hetzelfde onder-
werp geschreven hebben , onderling te vergelijken;
en eindelijk door de kennis, die men heeft van het
deel, hetwelk zij somtijds aan die gebeurtenissen heb-
ben gehad, het verschil, hetwelk bestaat in de
wijze, waarop ieder dezelve heeft voorgedragen,
als ook hunne onderlinge tegenspraak , hunne ge-
voelens en zelfs hun stilzwijgen te verklaren.
Zoo moet men de geschiedenis lezen. Maar wat
weinige mensehen in staat zijn te doen, kan men
tyd en werk, eene groole Terscheidenheid van bekwaamheden ,
en natuur-, zede- en staatkundige kennissen vereischt, wel-
ke boven het bereik der jeugd liggen.