Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
216
tc gewaagd zouden voorkomen, zal ik eene daad-
zaak aanhalen, welke dezelve bevestigt.
Voor eenige jaren, werd in eene vergadering van
omstreeks honderd personen, meestal tot de klasse
der geleerden of letterkundigen behoorendc, dit gc-
schilstuk van het geheugen in omvraag gebragt. Na
eenen vrij langen twist , waarbij men, zoo als
ligtclijk kan worden nagegaan, het niet eens
werd, bood een der tegenwoordigen, om den twist
te doen ophouden , aan te wedden, dat ten minste
de helft der vergadering niet meer wist in welk
gedeelte der wereld Brazilië gelegen was. Men be-
weerde het tegendeel; hij hield vol, en de proef-
neming had plaats. Ieder schreef een afzonderlijk
briefje; zij werden opgehaald en oogenblikkelijk on-
derzocht. Welnu! veertig personen slechts hadden
Zuid - Amerika genoemd; zestig waren verdeeld , de
eene had Amè, de andere Afrika, eenigca zdis Europa
aangeduid. Ik laat denken hoe geheel anders de
uitkomst, cn dus voor mijne meening voordeeli-
ger had kunnen zijn, indien de vergadering bestaan
had uit honderd personen, welke maar zoo voor
de hand genomen waren, zelfs in de beschaafde
klasse der maatschappij, cn vooral indien men over
eene minder belangrijke en minder uitgestrekte
landstreek dan Brazilië gehandeld had.
Velen mijner lezers, welke geneigd zijn om met
mij in te stemmen dat de aardrijkskunde tot het
gebied van het geheugen behoort (1), zullen zich
(1) Jlen kan liglelijk begrijpen, dat bier de rede niet is
Tan de kunst -van den geograaf, welke veel oordeel ,