Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
aan besteed heeft, helpen hem oni de namen der
plaatsen, derzelver uitgestrektheid, hare ligging
op den aardbol, of hare onderlinge positie in zijn
geheugen te griffen. Wanneer hij dan deze kaart
eenigen tijd bestudeerd heeft, is het niet meer noo-
dig dat hij dezelve voor de oogen hebbe, om
zich wat hij gemaakt en gezien heeft te herinne-
ren , en dit kunstmatige geheugen is hier het eenige
nuttige.
Ik heb dikwijls de gelegenheid gehad, om over
de goede gevolgen dezer leerwijze te oordcelen, en
kinderen te kennen, die uit het hoofd en naar alle
rigtingen van den aardbol reizen van zeven of acht
duizend mijlen deden, zonder zich tc vergissen, noch
omtrent den kortsten weg om zich naar dc hun
aangewezen plaatsen te begeven, noch omtrent de
namen der rijken of aanzienlijke gewesten, welke
zij moesten doortrekken. Deze uitkomsten , onmoge-
lijk te verkrijgen door het inw endige geheugen,
indien ik deze uitdrukking bezigen kan, zijn reeds
voor een kind, en zelfs voor vele volwassene men-
schen voldoende; maar men vermeerdert derzelver
nuttigheid, door ze met de studie der geschiedenis
en der tijdrekenkunde te vereenigen: Bes (uldunl Imnmi
rebus. Dus wanneer men hem een land, of zelfs
eene belangrijke plaats aanwijst, dan moet men
hem een naauwkeurig, duidelijk en juist denkbeeld
geven van deszelfs gewezene en tegenwoordige rege-
ring, alsmede van dc merkwaardige voorvallen, die
zich aan hetzelve hechten. Men zal ook wel doen
om eenen blik te werpen in de oude aardrijkskun-
de, en hom op dc kaarten de ligging van Tbdm,