Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
213
gevonden, waarvan cicero mei lof spreekl, en die
lol in onze dagen is bewaard gebleven. Zij is niels
anders dan de Mnemonica, waarmede een volk, dat
zich met alles vermaakt, zich zoo bijzonder heeft
bezig gehouden , omdat het daarin niets zag dan
het zonderlinge der handelwijze, zonder het nut der
gevolgen le beoordeelen.
Indien men dus hier het voorschrift van uoratius :
segnius irrUanl animos, enz. zou toepassen , dan geloof
ik niet dat er een beter middel is, om de aard-
rijkskunde aan een kind tc onderwijzen, dan hem
eene globe of eenen atlas in de handen te geven,
cn hem kaarten le laten teekenen, vooreerst van
ieder der werelddeelen , daarna van de keizerrijken,
koningrijken, vorstendommen, gewesten enz. Hij
teekent op de kaarten dc hoofdplaatsen en de steden,
die door hare grootte, bevolking of door de merk-
waardige gebeurtenissen, welke daar hebben plaats
gevonden , eenigzins belangrijk zijn, aan, als ook
de slroomen of de groote rivieren. Maar men moet
niet veel verder gaan; de aardrijkskunde in hare
geringste bijzonderheden te willen kennen, daartoe
zou het gansche leven en een verbazend geheugen
gevorderd worden. Het is daarmede, zoo als met
de spelling. Dezelve te kennen, voor zoo veel als
een beschaafd menseh behoeft, is geene groote ver-
dienste ; dezelve niet le kennen is eene schande.
Het werk, waarvan ik zoo even sprak, vermaakt
een kind. Hij verbetert of begint eene kaart meer-
malen , voordat hij dezelve goed heeft voltooid;
maar hij slaagt eindelijk, en de moeite, welke hij
zich heeft gegeven, als ook de (ijd , dien hij daar-