Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
ooi beslaan; door ons die afwisseling van grootheid
en vernedering, van deugd en ondeugd , van roemrijke
daden en misdaden, van verlichting en onwetend-
heid, waaraan zij beurtelings onderworpen zijn ge-
weest , te doen opmerken, genezen beiden ons van
onze ijdelheid, van onze vooringenomenheid, van
onze partijdigheid voor ons land, en van die soort
van verachting, welke wij voor andere natiën koeste-
ren. Indien wij dezelve eindelijk onder een verhe-
vener oogpunt beschouwen, toonen zij ons van de
eene zijde de magt en de grootheid, van de andere
dc zwakheid en dc afhankelijkheid. Zij maken ons
godsdienstig en vormen ons tevens tot mensehen.
Deze twee wetenschappen moeten in de opvoeding
van elkander niet gescheiden worden, omdat zij elkan-
der wederkeerig behulpzaam zijn, en dat de leer-
ling dezelve beter onthoudt, wanneer hij dezelve
te zamen leert. Maar ik geloof niet dat het nut-
tig zij , dat hij dezelve, althans in de eerste
jaren, woordelijk leere. lict geheugen, dat zich
slechts werkelijk met de rede ontwikkelt, beeft,
wanneer deze steun aan hetzelve ontbreekt, de hulp
der zinnen noodig.
liet was inderdaad het gevoelen van auistoteles
en van verscheiden andere oude wijsgccren, dat
de kortste en de gemakkelijkste weg om goed te
onthouden, afbeeldingen zijn. Zij vestigen de aan-
dacht , en de aandacht alleen leidt tot onderrigt.
SiMONiDES, die over deze vordering onzer zinnen,
over de oorzaken van het geheugen en over de
middelen, om aan hetzelve kracht cn uitgebreidheid
te geven, had nagedacht, had eene leerwijze uit-