Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
211
tlie alleen sniakelooze vruchten voorthreng-en, welke
niet lang duren, en de kleine wonderen van vijftien
jaren zijn, wanneer zij er dertig hehhen bereikt,
zeer gewone menschen. Deze kinderen zijn overigens
het werk der natuur, nooit dat der opvoeding.
Ouders! gelooft mij, zoekt niet uwe kinderen te
doen schitteren. Dat in alle deelcn des onderrigt,
de rede hen besture, het oordeel hen verlichte;
verwijdert van hen alle werktuigelijke en verkorte
leerwijze, die van hen niets dan automaten maakt;
laat hun verstand en hunne rede zich langzaam en
ver van de wereld ontwikkelen en versterken,
hunne kennissen rijpen; zaait om te oogsten; vraagt
van den bloeitijd de vruchten niet van den herfst;
en zijt verzekerd dat de wezenlijke voordeelen, welke
deze wijze van opvoeden ten gevolge zal hebben,
meer waarde hebben dan ijdclc roem cn lof, die
hun oordcel slechts op den dwaalweg brengen en
hun hart bederven kan.
gescniedejvis. — aardrijkskunde.
De geschiedenis en de aardrijkskunde worden met
rede beschouwd als ccne der nuttigste takken van de
opvoeding. Zij openen ons de landen cn de tijden, en
doen ons menschen en zaken kennen. Beschouwd in
hare betrekkingen tot de natuur-, de sterre- cn dc
zeevaartkunde, boezemt de studie der eene ons eenen
hoogmoed in, welke de andere verdrijft door voor
onze oogen het tafereel onzer hartstogten en onzer
dwalingen tc ontrollen. Door ons te leeren hoe klein
de plaats is, welke de grootste rijken op denaard-
ir