Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
208
gekoiidigd. Voor eenige jaren, op een tijdstip, dat
de behoefte aan opvoeding zich algemeen deed ge-
voelen, had iedereen de zucht tot het schrijven over
de opvoeding, en zag men eene menigte leerwijzen
ontstaan , de eene bespotteiijker dan de andere. In
twaalf lessen leerde men Latijn; eene tabel, in der-
tien kolommen verdeeld, vulde de plaats aan der al-
gemeene geschiedenis; acht vrij kort geschrevene brie-
ven, van builen geleerd, waren toereikend om van
iemand eenen bekwamen scheikundige te maken; der-
tig bladzijden waren genoegzaam om de natuurlijke
historie te onderwijzen (1); enz., enz., enz.
In één woord, de gansche menschelijke weten-
schap was in één boekdeel vervat, en vereischte
slechts een of twee jaren studie. Heeft men opge-
merkt , dat de jeugd sedert dien tijd geleerder en
beter opgevoed Mas? Neen, zeker niet. Wat zeifs
vrij opmerkenswaardig schijnt, is dat door de treu-
rigste tegenstelling een geheel geslacht builen het
bezit van alle opvoeding opgroeide, in eenen lijd ,
waar de middelen lot onderrigt zich in duizenderlei
gedaanten vertoonden.
Daar het eenigzins in de natuur van het mensche-
lijke hart ligt, om zich door goochelaars en kwakzal-
(1) Zekere lemahe maakte aan de vreemdelingen, die in
1814 in menigte in Parijs aanwezig waren, beleend, dat hij, door
middel eener wonderbare uitvinding, binnen zes weken hun het
Fransch zuiver zou leeren spreken en schiijven.
Men ziet ook in eene spraakkunst van kraemer , in 1674 te
Neurenberg gedrukt, dat er in onderwijzers waren ,
die zich beroemden , om door wonderbare kunsten eene taal
binnen weinige weken Ie onderwijzen.