Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
203
als bij de opvoeding weinig noodzakelijk beschou-
wen (1).
Indien de kinderen eene taal leerden alleen
om dezelve te spreken, zouden acht of tien jaren,
welke tot aanlecring derzelve besteed worden, te
veel zijn ; maar het is niet om deze reden , dat
men hem eenen zoo langen cn op dien ouderdom
zoo kostbaren tijd de beste schrijvers van Rome
in de handen Iaat, dewijl er van de honderd,
zeker geen vijftig zullen zijn, die later noodig zul-
len hebben Latijn te spreken niet alleen , maar
zelfs het te kunnen lezen. Men stelt zich voor hun
oordeel, maar vooral hunnen smaak , door eene
aanhoudende, nadenkende en herhaalde studie van
de werken der ouden, te vormen; en door dit
gedeelte van hun onderwijs te verlengen, is men
zekerder hun daarvan de vruchten te doen plukken.
Deze traagheid, wel verre van een gebrek te zijn,
is integendeel een waarborg voor de grondigheid
hunner werkzaamheden. Inderdaad , indien het mo-
gelijk was om aan een kind het Latijn in twee
of drie jaren te leercn, dan ware er van het
oogenblik, dat hij opgehouden heeft zich daarmede
bezig te houden, zulk een tijdsverloop niet noodig,
om hem weder alles te doen vergeten. Het is
beter dat hij weinig wete, maar dat hij het goed
kenne, en op eene wijze, om het niet eene tweede
cosdobcet is misschien de eenige geleerde, die in dil ge-
Toelen gedeeld heeft; en echter stieif hij met horaiids in de
handen.