Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
Daarenboven oefenen de gebreken dergene, die men ge-
bruikt , slechts weinig invloed op de vorderingen van het
kind , hetwelk door eenen bekwamen leermeester wordt
bestuurd. De spraakkunst is ongetwijfeld boven zijn
begrip, wanneer men hem dezelve in handen geeft;
en wanneer zijn verstand versterkt is, en hij de-
zelve goed zou kunnen begrijpen, houdt hij op zich
van dezelve te bedienen. De regels worden verge-
ten het gebruik blijft over, even als een gebouw,
dat van de steigers is ontbloot, die tot deszelfs
opbouw hebben gediend.
De voornaamste gebreken, die men aan de studie
der Latijnsche taal verwijt, zijn traagheid, onvol-
maaktheid in de uitkomsten, en het innemen van
een te groot gedeelte van den tijd, welken men aan
het onderwijs der jeugd besteedt.
Vooreerst zal ik aanmerken dat, indien de jonge-
lingen , over het algemeen, de school verlaten zon-
der deze taal te kennen , dit komt omdat het uiterst
moeijelijk is, dat zij bij het openbaar onderwijs
iets goed kunnen leeren; ik vermeen dit in het
eerste gedeelte van dit werk bewezen te hebben.
Overigens gebruik ik hier het woord kennen in
deszelfs beperktste beteekenis; want de uitzonde-
ringen medcgerekend, geloof ik niet dat er een
enkel leerling is, die, bij het einde zijner studiën,
den geest, de hulpmiddelen en de schoonheden der
Latijnsche taal volkomen kent.
Ik zal nu - onderzoeken in hoeverre dc andere
verwijtingen gegrond zijn, en ik zal tegelijk ge-
legenheid hebben, om dengenen, wel is waar
in kleiner getal, tc antwoorden, die het Latijn