Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
d»>r oudere talen ; zoo veel mannen van uitstekende be-
ls waamlieden hebben zich onledig gehouden, om derzel-
ver beginselen onder het bereik der jeugd te brengen,
dat het vermetel van mij zoude wezen, om na hen
hierover te spreken en tc onderzoeken , wat in de
leerwijze van dit gedeelte van het onderwijs nog
gebrekkig kan zijn. Indien het somtijds geoorloofd
is instellingen, welke de tijd niet heeft bevestigd,
te berispen, zoo is het echter niet dan met de uiterste
omzigtigheid, dat men van hetzelfde regt gebruik
mag maken bij degenen, die door eene lange onder-
vinding en door het gezag van eene menigte uit-
stekende geniën, die zich gedurende eenige eeuwen
aan dc opvoeding der jeugd gewijd hebben, ge-
wettigd zijn. Het is dan wijzer en vooral billijker
om te denken , dat, indien de onvolmaaktheden en
de gebreken, Avelke men in die oude en eerwaar-
dige instellingen vermeent op te merken, werkelijk
beslaan, zulks is, omdat het onmogelijk is dat eenig
menschelijk werk geheel vrij zij van dien tol,
welke hij aan zijne zwakheid verschuldigd is.
Ik zou echter wel lust hebben om eene groote
hoeveelheid wijdloopige , overtollige en onnoodige
zaken , waarmede de Latijnsche spraakkunsten op-
gevuld zijn, aan te wijzen; maar het regt, om het-
geen kwaad iS af te keuren, doet het vermogen
van beter te doen vooronderstellen; en om mijne
denkbeelden hieromtrent voor te stellen, zijn be-
kwaamheden en een gezag noodig, welke ik verre
ben vnn te bezitten. Het zou bovendien bewezen
moeten zijn, dat men eene goede spraakkunst kan
maken , en deze mogelijkheid kan ik niet erkennen.