Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
2Ü()
hem den rijkdom van zijne moedertaal en der an-
dere talen doen kennen, en hem met den geest, en
hetgeen men het genie derzelve noemt, gemeenzaam
maken, moet doorgronden. Maar heigeen meer dan
al het andere zal bijdragen, om zijne spraak en zijnen
stijl te volmaken, en daaraan de zuiverheid, verhe-
venheid en sierlijkheid te geven, is eene aandachti-
ge cn beredeneerde lezing der beste oude en nieuwere
schrijvers. Hij leze en herleze gedurig horatics , viu-
giliüs , cicero , massillon , racine , fénélon , boileau ,
bossuet, bilderdijk, siege>beek , van der palm, hel
mers, tollens, schiller, küuner, klopstock, shakes-
peare, hl'me, tasso ch cenigc weinige anderen, en
hij zal de regelen der spraakkunst niet meer behoe-
ven, om zuiver te spreken en goed te schrijven. Zijn
oordeel, zijne rede, zijn verstand, zijne zeden zelfs
zullen zich naar deze uitmuntende voorbeelden vor-
men, Men leert deugdzaam te worden^ zeide Aristote-
les , wanneer men met diegenen omgaat of de schriften
leest van hen, die het zijn, en men gewent zich om goed
le sprekeny wanneer men de werken leest vaii hen, die goed
ffcschreven hebben. Yrocg gewend ora zich met deze
Jiekwarne kampvechters tc oefenen, om de spreek-
wijze van eenen ouden schrijver tc bezigen, zal zijn
geest dagelijks aan kracht en uitbreiding winnen, en
hunne schriften zullen hem vrijwaren voor twee groote
gevaren, die de jeugd omringen , den verkeerden
smaak cn vooral de verkeerde leerstellingen.
OUDE TALKN 5 VOORAL UE LATIJNSCHE.
Men heeft reeds zooveel geschreven over dc sUulic