Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
lieid, die zich ook (ot de fouleii. M elke deze jonge-
Jieden in de gesprekken begingen, uitstrekte, bij-
bragt om dezelve met hun dertiende jaar vaster in
de spraakkunst tc doen zijn, dan de meesten dit op
hun achttiende zijn.
Overigens geef ik deze leerwijze niet voor beter op
dan vele andere. Al degenen , welke tot eenen zekeren
graad, aan deze oefening alles zullen ontnemen wat
daarin vervelends cn dors is, zullen dezelfde uitkomst
kunnen opleveren. De jeugd te onderriglen door ha-
re belangstelling op te wekken, is bij de opvoeding
een voorstel, waarvan men somtijds de oplossing zal
vinden: maar te gelooven dezelve te vermaken , dat
moet men opgeven : de weg van het onderwijs is
met doornen bezaaid: het is reeds veel, wanneer men
het getal derzelve heeft verminderd, en er toe ge-
komen is geduldige en werkzame mensehen te vor-
men, die met moeite eenen ondankbaren grond we-
ten te beploegen. Dat men het werk verligte, door
de aangenaamheid van het onderwijs; dat men moei-
jelijke cn zware zaken voorschrijve met een opge-
ruimd cn vriendelijk gelaat, dit is noch eene kunst,
noch eene leerwijze; het is eene deugd, en eene
deugd , welke zeldzaam gevonden wordt. Maar dat
men niet vermeene daardoor den aard der zaken te
hebben veranderd , noch bet werk van deszelfs moei-
jelijkheden te hebben beroofd.
Na de moedertaal is het aaniccren der Fransche
een hoofdvcreischte eener goede opvoeding. Alge-
meen in den beschaafden stand aangenomen , aan de
hoven, in de diplomatic als algemeene taal ge-
bruikt , is zij thans het kenmerk eener goede op-