Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
n)7
vermoeide, door hem die aanstonds woordelijk van huitett
te laten leeren. Dit zou een middel zijn om hem
afkeerig te maken, en dat hij dezelve nooit goed
leerde. Maar zoodra een regel is uitgelegd gewor-
den , kan men hem denzelven laten toepassen op vol-
zinnen, waarvan de schets opgegeven is, en die hij
voltooit door aan het zelfstandig, het hijvoegelijk
naamwoord, of het deelwoord, het getal of het ge-
slacht te geven, welke deze rededeelen vereischen.
Deze oefening, welke het voordeel heeft van het
dorre en vervelende van de studie der spraakkunst te
verbergen, boeit hem , en prikkelt zijne eigenliefde
en zijne nieuwsgierigheid aan. Een uur iederen dag
gedurende twee jaren is voldoende, opdat hij in het
vervolg door geene moeijelijkheden der taal meer wor-
de tegengehouden. Ik heb daarvan de proef zien
nemen op een paar jongelieden, en zij hadden geen
grooter tijdsbestek noodig gehad, om alles wat men
hun dicteerde , hoe moeijelijk het ook ware , zonder
fouten tc schrijven.
Wat deze studie bij die kinderen nog bespoedigd
had, was dat de eenige straf, welke hun voor hun-
ne ligte mislappen, in den loop van den dag begaan,
werd opgelegd, bestond in het beantwoorden van
eenige vragen, welke hun leermeester hun onder
ccne dagelijks gehouden wordende voorlezing deed;
en deze vragen hadden alleen betrekking op de spraak-
kunst. Yergistten zij zich in hun antwoord, hetgeen
zelden gebeurde, dan herinnerde de meester hun met
korte woorden den regel, waarin zij gefeild hadden,
cn dc voorlezing werd vervolgd.
Men zal ligtelijk begrijpen hoeveel deze oplettend-