Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XV
dezelve mei eenig wantrouwen voor te dragen, is hel er
geene om zulks na te laten. Ik schrijf, zoo als dit in
den loop van dit werk overvloedig blijken zal, eene te
groote magl toe aan de indrukken, welke in de kindsch-
heid ontvangen zijn, om niet te bekennen dat mijne
eerste opvoeding, in België tijdens deszelfs vereeniging
met ons rijk, genoten, misschien in weêrwil van mij zei-
ven, op mijne wijze van zieti invloed kan hebben gehad.
Wordt dil werk gunstig aangenomen, dan zal ik zulks
alleen toeschrijven aan de groiulen, welke daarin zijn ver-
vat, en aan de vreenuk versierselen, waarmede ik somtijds
getracht heb hetzelve te verfraaijen, en aan mijne denk-
beelden kracht bij te zeiten.
Bewijst mij echter het zwijgen van hel publiek, dat ik
zelf dit had moeten bewaren, dan zal ik in zijn oor-
deel berusten, en hetzelve over mijne overdenkingen niet
verder onderhouxlemle, voortaan aan de vervtdling mijner plig-
ten dien tijd wijden, welken ik anders zou hebben wil'
len besteden in bet voorschrijven derzelven aan anderen,
die wijzer zijn dan ik.