Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
219
lipschaafde wereld, is eene zuivere spraak veelvuldiger
nog het kenmerk en het gevolg eener goede opvoe-
ding. Niets kan hiervan de plaats bekleeden, zelfs
niet het zwijgen, somtijds aan de onwetendheid of de
middelmatigheid zoo nuttig, maar hetwelk hier een
gering hulpmiddel is , vermits zij slechts een oogenbiik
misleiden kan. Deze studie is ook de voornaamste,
want het talent eener goede voordragt vervult dik-
wijls de plaats van juist tc denken. Het versiert
de gewone zaken, verjongt de afgesletene, en het
klatergoud, dat het gebruikt om dezelve te verfraai-
jen , heeft op het tooneel der wereld eenen glans, die
de meeste aanschouwers verblindt. Deze bekwaam-
heid doet geen verstand vooronderstellen, maar ver-
vangt de plaats van hetzelve; zij geeft noch de juist-
heid , noch de diepte der gedachten aan , maar verbergt
de ledigheid en zwakheid derzelve; en indien men
slechts den gewonen omgang des levens beschouwt,
dan schijnt het dat de andere voorregten alleen door
deze waarde verkrijgen , en zij alleen al de overige
kan ontberen.
De beste en misschien de eenige wijze om een
kind de taal, welke hij spreken moet, goed te lee-
ren, is hem dezelve, en zoo mogelijk van zijne eer-
ste kindschheid af, zuiver voor te spreken. Wat men
routme noemt is hier noodzakelijker, dan al de rege-
len der spraakkunst, die bovendien voor dc jonge
kinderen onverstaanbaar, en somtijds zelfs voor vol-
wassenen lastig, even als derzelver uitzonderingen te
menigvuldig zijn , om dezelve zonder veel moeite, tijd
en verveling te kunnen onthouden.
Ik zou dus niet willen dal men zijn geheugen