Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
beelden van eenen schrijver Iaat medeslepen, en zon-
der onderzoek zijne gevoelens, en hij gevolg ook
zijne dwalingen en vooroordeelen aanneemt. Voor
de jeugd, even als voor de meeste menschen, is een
boek eene autoriteit, waartegen men niet genoeg op
zijne hoede is; en hij, die somtijds geneigd zou
zijn om in de zamenleving eene mecning te bestrijden
en te verwerpen, neemt dezelve gemakkelijk aan,
wanneer een boek hem dezelve aanbiedt.
Dit is eene beweegreden te meer, opdat een strenge
smaak en een vast oordeel dc keus bepalen der boe-
ken, welke aan een kind in handen moeten worden
gegeven. Dat hij zelden alleen leze tot zijn achtste
of tiende jaar; dat hij, na dien ouderdom bereikt te
hebben, zich datgene, wat hij niet duidelijk be-
grijpt , doe verklaren; en dat hij vooral om zich
te vermaken geene boeken leze, dan die hem tegelijk
kunnen onderrigten. Een koning van Sparla zeide :
Een kind moei slechts datgene weten, wat hem in het
vervolg nuttig kan zijn. Het gevolg van deze wijze
van lezen zal zijn, dal zijn geheugen daardoor goed
zal zijn uitgerust; dat hij daardoor zich eenen groo-
ten schat van kennis en geleerdheid vergadert, waar-
in niets verloren zal zijn; dat zijn geest en zijn smaak
daardoor gevormd worden , en hij daardoor vooral eene
zuiverheid van oordeel verkrijgt, die nog boven de ge-
leerdheid verheven is, en dicalleen dezelve kan doen gelden.
nieuwere talen, vooral de moedertaal
k\ de fransche.
De eerste studie moet die der moedertaal zijn.
Vrucht van het gebruik en van den omgang met de
13*