Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
wijze in het geheugen prenten zal. On ne Ca ■poini, zei-
de de vruchtbaarste schrqver, dien de 18'''' eeuw heeft
voortgebragt, en hij had gelgk; want hij wilde zeg-
gen : men leest niet wat men lezen moest noch zoo
men lezen moest. Een algemeen gebrek der lieden
van alle leeftijden is, dat zij niets onthouden van het-
geen zij lezen , en dit is, voor het overige, hetgeen
het gelukkigst kan overkomen, wanneer men romans
of werken van dien aard leest: er is ten minste
niets dan tijd verloren (1). Maar onderneemt men
eene lectuur , die nuttig kan zijn, hoeveel moet men
dan niet betreuren, dat men zoo schielijk en met zoo
weinig oplettendheid heeft gelezen, dat men daarvan
bijna geene vruchten heeft getrokken. Ik stel als
eene daadzaak dat er eene menigte lezers zijn, die
zeer geleerd zouden wezen, indien zij slechts het tiende
gedeelte onthouden hadden van hetgeen zij hebben
gelezen. Maar heeft men eens de gewoonte aange-
nomen om te lezen hetgeen alleen ten doel heeft om
Je vermaken en den tijd te doen doorbrengen , dan
behoudt men dezelve voor het geheele leven; en
nien wordt ongeschikt om zich te wijden aan het le-
zen van hetgeen, om werkelijk nuttig te zijn, eeni-
ge ingespannenheid yan geest vereischt. Plutarchüs
zegt: Ik acht de bij, die honig uit de bloemen haalt,
veel hooger dan de vrouw, die dezelve tot ruikers ver-
zaïnelt.
Een bijna even algemeen en niet minder nadee-
lig gebrek is, dat men zich te spoedig door de denk-
(1) Hiervan lonrler ik echter iesige , «rehibdsou, woirr ro
dk^eh , en 20O meu wil tvalter scott uit.