Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
216
ninar die, bij dien buurman een goed vuur vindende,
daar blijft en er niet meer aan denlit om terug te
keeren. Deze wijze van lezen , welke de meest alge-
meene is, en die , in den grond beschouwd, niets an-
ders is dan eene luiheid met een fraai mlerlijk, om ee-
ne uitdrukking van locke (1) te bezigen, moet niet
die der der jeugd zijn. De boeken zijn voor de op-
voeding, wat de hefboomen bij de werktuigkunde
zijn, die alleen hunne volle kracht hebben in de hand
van hem, die daarvan gebruik weet te maken.
Opdat eene lectuur nuttig zij, moet men eerst
trachten zich van zijne gewone denkbeelden, van
zijne vooroordeelen, van zijne meeningen te ontdoen,
en len minste voor een oogenbiik het vertrouwen,
hetwelk men daarin stelt, verliezen: het is daarna
niet genoeg, dat men aan de woorden die beduiJe-
nis geve, welke de schrijver daaraan heeft willen
hechten; men moet ook nog de schikking en de
volgorde der stellingen, als ook de aaneenschakeling
der denkbeelden vatten; zijn oordeel of zijn geheu-
gen te hulp nemen , om te onderscheiden of deze
denkbeelden juist en op de redenering; of de waar-
heid gegrond zijn; deze nieuwe lectuur in verband
brengen met degenen , die men vroeger over hetzelf-
de onderwerp heeft gedaan; dezelve vergelijken en op-
merken , waarin zij met elkander overeenstemmen,
waarin zij verschillen en de redenen daarvan onder-
zoeken ; eindelijk zich van het werk, waarmede men
zich bezig houdt ccne meening vormen, welke de
moeite, waarvan ik spreek, op eene onuitwischbare
(1) JIoïTKsuoiEü «eWe ook: la lecture est nrte paresse tH'^ui-sée.
13