Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
Ie ilrukken en voor te dragen, met den stijl, welken
hij in den zijnen als het ware navolgt. Door de-
mostuenes veel te hooren, zeide ^eliands , zou men zelf
een groot redenaar geworden zijn.
Deze neiging om eenen schrijver, waarvan men zij-
ne gewone lectnnr gemaakt heeft, na te bootsen, is
zóó waar dat men , zoowel bij de ouden als bij de nieu-
wercn, vele redenaars cn schrijvers vindt, wien
het gelukt is, door een werk veel te lezen, te
overdenken, cn zelfs te kopj eren, hun talent naar dat
van den schrijver , dien zij tot voorbeeld genomen had-
den , te vormen. Navolgers voordat zij oorspronkelijk
schreven, hebben eenigen hunne meesters geëvenaard,
zonder dezelve te doen vergeten, en in hunne schrif-
ten erkent men de school, waarin zij zich gevormd
hebben (1).
Hoeveel oplettendheid een kind ook hebbe bij het-
geen hij leest, moet men echter zorgen, dat de
denkbeelden van ccncn schrijver slechts middelen wor-
den tot de ontwikkeling der zijne en tot verster-
king van zijn verstand. De opvoeding, beschouwd in
betrekking tot het onderwijs, heeft geen ander doel
dan het verstand te oefenen, cn moet, zoo als de
Heer de bonald zegt, met denkbeelden eindigen. Mon-
taigne vergelijkt de meeste lezers met eenen man,
die , zich willende warmen, bij zijnen buurman gaat
om vuur te halen, ten einde het zijne aan te maken,
(1) De tweede scino Africanus had de schriften yan Xïuo-
ïho» altijd in de handen. Caio , de Censor, bestudeerde hoofd-
zakelijk THüCioiDEs en SEMOSTHEHES: ook werd hij de romeinsche
demosiheses genoemd. Deze Atheensche redenaar had zelf acht
malen de geschiedenissen van ihuctdides overgeschreven.