Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
ol' tiende jaar niet genoeg gemeenzaam , opdat hij
alles goed zal kunnen verstaan, wat hij leest. De
zin, welken hij daaraan hecht, is onbepaald, onvolledig
en somtijds verkeerd, cn kan aanleiding geven, zoo
wel voor het tegenwoordige als voor de toekomst ,
aan eenige dwalingen van zijn oordeel; eindelijk ver-
wart zich die menigte van denkbeelden, die hem
vreemd zijn, in zijn verstand, en verstikt de zij-
ne. Zijn hem de boeken gegeven om hem te on-
derrigten, dan ziet men dat zij dit doel missen.
Moet het gevolg van dit lezen zijn hem te vermaken,
dan is het eenvoudiger en voordeeliger óf hem be-
weging te laten nemen, óf zich aan de spelen van
zijnen leeftijd te laten overgeven; daarbij wint hij
kracht, behendigheid en gezondheid: zijn tijd is niet
kwalijk besteed.
Dat men derhalve hoogstens twee of drie uren
daags hem de boeken in handen late. Wanneer zijn
ligchaam en zijn geest zich genoegzaam hebben ver-
sterkt , kan men aan het lezen meer tijd wijden,
zonder echter aan zijne lectuur veel meer uitgebreid-
heid te geven; want het middel om weinig en slecht
te weten, is zijne kundigheden te spoedig te willen
vermeerderen: miillum legendum, non mulla, zegt pli-
Nius; want het misbruik van het lezen is eene van de
bronnen der onwetendheid, en vermeenende te weten
wat men gelezen heeft, verzuimt men het te leeren.
Door meermalen hetzelfde te lezen, eindigt een kind
met zich daarvan te doordringen, het zich in het
geheugen te prenten en eigen te maken; en dit is
niet alleen met de denkbeelden waar, maar ook
met derzelver verband, met de wijze om dezelve uit