Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
gen of tien jaren oud zal zijn, zal de oude geschie-
denis reeds een gedeelte zijner studiën uitmaken ;
waarom zou men hem niet vroeger bekend maken met
de uitstekende mannen van twee volken, die enkel
uitstekende daden hebben verrigt ? Plutarciïus zal
hem, hoop ik, evenveel vermaken als de toover-
sproolijes, en zal hem langer vermaken. Ik weet,
dat deze schrijver met omzigtigheid moet worden ge-
lezen; maar de dwalingen, de volks - verhalen, de
meeningen van dien tijd, beslaan in vergelijking tot
eene menigte uitmuntende zaken zoo weinig ruimte, dat
ik dit werk tot de gewone lectuur van een kind zou
willen maken. II est si universel, zegt montaigne,
si plein, qucï toutes occasions et quelque sujet extra~
vagant que vous ayez pris il s*ingère à votre besogne et
vous rend une main libérale et inépuisable de richesses et
d'embellisseinenls. De beste vertaling houd ik die van
wassenbergh en bosscha (1).
Men kan, bij het lezen van plutarcuus, telema-
cnus voegen, en vooral de fabelen van esopüs en
van lafo^taine. Hij zal, ik beken het, dezelve in
den beginne niet verstaan ; maar hij zal daaruit lang-
zamerhand lessen eener uitstekende zedeleer putten (2),
(1) Opdat een kind van zes jaren in het lezen van plütar-
cuos genoegen vinde, moet men hem, wanneer hij er vijf is,
de vertelsels van moeder de gans niet hebben doen kennen.
Men kan niet genoeg herhalen, dat bij de eerste opvoeding
al wal nulteloos is gevaarlijk is : het is zoo veel onkruid, dat
men somtijds veel moeile heeft uit te roeijen. Overigens, bij
gebrek aan plütarchds , kan men een kind goed gekozene reis-
verhalen laten lezen ; hij leert en vermaakt zich tevens.
(2) Dit is echter niet algemeen; men moet bij LArosTAiHE
de fwee eerste fabelen en eenise anderen uilzondcren : men