Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV
(k uitgave van dit werk ben overcjegaan; en welligt tou
hetzelve, indien ik mijne krachten goed overwogen had, het
licht niet zien. De aanmoediging echter, welke mij ge-
geven werd door eenige kurulige en aanzienlijke mannen ^
die in hetzelve iets goeds meenden te vinden, als ook de
hoogst gunstige wijze, waarop het Harer Majesteit, ome
dierbare Koningin, geliefde de opdragt daarvan aan te
nemen, hebben mijne schroomvalligheid overwonnen.
Alleen, onbekend, zonder middelen om beliend te wor-
den, heb ik weinig hoop mij te onderscheiden. Maar in-
dien dit werk, hetwelk met een goed doel geschreven is,
eenige nuttige wenken inhoudt, en tot verbetering der Op-
voeding en van het Onderwijs in het algetneen mag bijdra-
gen, dan zal ik aan eene beter gevoerde pen welligt
het denkbeeld hebben ingegeven, om mijne Gedachten
verder te ontwikkelen, en moedig eenen weg te bewande-
len, dien ik slechts tasterule gebaand heb.
Verscheidene mijner denkbeelden zullen, ik gevoel het,
menige tegenspraak vinden, zelfs van de zijde van wijze
en verlichte mannen. Hoewel dit voor mij eene reden zij