Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
niet willen beweren, dat men dezelve noodig heeft,
om hem tot de deugd op te leiden. Welk eene zede-
school overigens in die vertelsels en tooverpraat-
jes, waarmede dezelve grootendeels zijn opgevuld!
« De jeugd heeft zulke fabelen noodig," zeggen
derzelver schrijvers ernstig, t zij vermaken dezelve,
f en hebben niets schadelijks, omdat derzelver onwaar-
€ schijnlijkheid haar verhindert daaraan geloof te slaan."
Ik heb waarlijk eenige moeite, om op eene zoo er-
barmelijke verschooning te antwoorden; zou er voor
kinderen van vier of vijf jaren wel iets onwaarschijn-
lijks of ongerijmds bestaan? En waarom hen verma-
ken ? Is men welligt bevreesd, dat zij zich zullen
vervelen op eenen leeftijd , waarop het geringste toe-
reikend is om hen te verstrooijen! Zullen deze boe-
ken hem eens tot zijn onderrigt dienstig zijn? Neen,
zeker niet. Welnu, indien hij ze vergeten moet,
waar ziet gij dan de noodzakelijkheid of zelfs het
voordeel, dat er in bestaat, om ze hem te geven ? Ik
voor mij zie er groot nadeel in, waarvan het min-
ste is hem tijd te doen verliezen , en dit is reeds te veel.
Aangaande de uitwerking, welke zij op zijn oordeel
cn zijn verstand te weeg brengen, hiervan durf ik
niet te spreken; maar ik ben overtuigd, dat het
ten gevolge van zoodanige lectuur is , dat zoo vele
menschen niets dan groote kinderen zijn, en alleen
hun leven kunnen berekenen naar het aantal hunner
jaren.
Hoe! moet men aan de kinderen gecne andere dan
ernstige boeken in handen geven ? Ernstig of niet,
geef hun nuttige boeken, die hen voorbereiden lot
hetgeen zij eenmaal leeren moeten. Wanneer hij nc-