Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18'!
over de kennis van den mensch een groot licht ver-
spreiden.
Deze stelling, welker ontwikkeling mij te ver zou
leiden, werkt op eene merkwaardige wijze in het
inwendige der huisgezinnen. Niet alleen ziet een va-
der niet altijd de gebreken zijner kinderen, zelfs de
uitwendige , wanneer die niet tot mismaaktheid ont-
aarden; maar al kent bij dezelve, dan houden zij
na zeker tijdsverloop op voor hem aanstootelijk te zijn;
hij schijnt dezelve vergeten te hebben , of te geloo-
ven dat zij hebben opgehouden te bestaan, en doet
derhalve niets om dezelve te verbeteren. De zaken
eindelijk ziende zoo als hij die wenschte, beschul-
digt hij van onregtvaardigheid of strengheid degenen,
die dezelve zien zoo als zij zijn. Deze verblinding,
welke men altijd aan de vaderlijke liefde toeschrijft,
ontstaat enkel uit de gewoonte. Dc vriendschap, de
liefde, de toegevendheid verbergen de gebreken min-
der dan dat zij die verschoonen. De gewoonte behoeft
ze niet meer te verontschuldigen, zij ziet dezelve niet
meer.
Om zich voor den invloed der gewoonte te behoe-
den , en over dc zuiverheid van het orgaan of van
de uitspraak van een kind tc kunnen oordeelen, ge-
loof ik dat de ouders en meesters wel zullen doen
somtijds eenen vreemdeling, wiens gehoor met de
gebreken, die zij moeten trachten te bestrijden, niet
gemeenzaam is , te raadplegen, en zich minder aan
hun oordeel dan aan het zijne te gedragen. Maar
van de eene zijde moet men de waarheid kunnen
hoorcn, van de andere den moed hebben dezelve te
zeggen. Zonder deze twee voorwaarden is er geene