Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
woonle wordt uitgeoefend, li^ geloof dat deze alge-
meene en inderdaad zeer rigtige aanmerking, dat al-
les eene gewoonte wordt, dat onze geest zich aan
verkeerde begrippen gewent, even als onze oogen
aan modes, die ons in den beginne bespottelijk toe-
schijnen , dat het middelmatige en zelfs het slechte
met den tijd in onze oogen ophouden dit te zijn,
geene genoegzame toepassing verkrijgt, en dat men
daarin dc bron zou vinden der nationale vooroordee-
len ; van de vooringenomenheid cn bewondering van
een volk, voor hetgeen een ander volk gemeen, en
zelfs slecht vindt; van het veelvuldige verschil van
gevoelen tusschen verlichte en opregtc mannen (1);
van de oneindige twisten over de zaken, die zoowel
onder het bereik onzer zinnen als van ons oor-
deel en ons verstand liggen; van de voorkeur en
zelfs van de voortreffelijkheid, welke wij aan ons
vaderland toekennen boven andere landen; van het
gevoel, dat ons aan deszelfs gebruiken hecht, cn ons
al degenen die daarvan verschillen, lastig of wonder-
lijk doen vinden ; in één woord, van eene menigte
van verkeerde of onbillijke vooringenomenheden, die
gedeeltelijk alleen daarom vcrschoonlijk zijn, omdat
alle volken daarin deelen. Het woord gewoonte zou,
mijns inziens, vele zaken cn tegenstrijdigheden ver-
klaren , zou vele twisten doen ophouden, en zou
(1) Locke heeft bewezen , dat het grootste gedeelte der rede-
twisten , die in de zamenleving plaats hebben , en waarbij
men zijnen tegenstander inwendig van onwetendheid of kwade
trouw beschuldigt , veelal daaruit ontstaan , dat iedereen, ten
gevolge der gewoonte of der opvoeding, aan dezelfde woorderv
eene verschillende beteekenis hecht.