Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
sten zullen te weeg brengen, welke van eene goe-
de opvoeding onafscheidelijk zijn.
Ik zal hier eene aanmerking laten volgen, welke
gcwigtigcr is dan zij in het eerst wel toeschijnt;
dat is , dat een mensch in de zamenleving dikwijls
mishaagt, zonder dat men daarvan in het eerste oogen-
biik de reden kan opgeven, en welke zeer dikwijls
niets anders is dan het gebrek van zijn orgaan , de
ruwheid zijner stem, zijne te driftige of te trage
voordragt, de eentoonigheid, het gebrek van juistheid
en verscheidenheid in de stembuigingen. Qüiintilianus,
vergeleek het oor bij een portaal. Indien de woorden,
zeide bij, daar in verwarring, onduidelijk, zonder ken-
merk, of verkeerdelijk uitgedrukt aankomen, dan worden
zij teruggedrongen, verworpen, en de ingang tot het
hart is voor dezelve (jeslolen. Het is onaangenaam den-
genen te hooren , die de gebreken heeft, waarvan ik
heb gesproken. Hij vermoeit, hij verveelt: wat hij
zegt, hoe goed het ook zij, schijnt van deszelfs
waarde te verliezen , wanneer het door zijnen mond
gaat; terwijl de eenvoudigste zaken, duidelijk, met
bevalligheid en eene zachte, buigzame en welluiden-
de stem voorgedragen, ccne bekoorlijkheid hebben,
die ons verleidt en in weerwil van onszelven weg-
sleept. Deze geheimzinnige en tooverachtige magt was
aan den vorst der dichters niet ontgaan, en dc fa-
bel der syrenen is eene even juiste als zinrijke
allegorie.
De lessen, die ten doel hebben aan de kinderen
goed tc leeren spreken en lezen, zouden dit doel
niet altijd bereiken, indien de ouders zich niet wis-
ten te vrijwaren tegen den invloed , die door de ge-