Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
voordat hij dezelve zoo goed hebhe gelezen, als dit
op zijnen leeftijd mogelijk is. Hier, even als in alle an-
dere deelen der opvoeding, komt het er minder op
aan veel te weten, dan goed te weten. Deze oefe-
ning is overigens alleen langdurig en moeijelijk met
een kind, dat eene vreemde uitspraak of een natuur-
lijk gebrek in het spraakvermogen heeft; de anderen
zullen slechts weinig tijds en geringe moeite vorderen.
Is hij zoo ver gevorderd dat hij goed uitspreekt,
dan moet men, cn zulks achtervolgelijk, hem leeren
de woorden onder elkander te verbinden, cn hierbij
dc spelling en het gebruik volgen; op te hou-
den , waar zin en punctuatie het vereischen; zijne
stem wel te leiden, om dezelve te kunnen vertragen
of verhaasten, en daaraan, waar het noodig is,
kracht of zachtheid te geven; aan het stuk die uit-
drukking te behouden, welke dc schrijver daaraan
heeft willen geven; den toon cn den aanhef te kie-
zen, welke de verschillende gedeelten van het onder-
werp vorderen; dus, maar op eene minder duidelijke
wijze dan bij den redenaar, de verschillende bewe-
gingen der ziel, de gevoelens door woorden aange-
duid , zoo als de verwondering, den toorn, de ver-
rassing, de verachting, dc spotternij enz. te kennen
geven; cn eindelijk, zonder dwang of gemaaktheid,
het verschil van lange en korte lettergrepen doen
gevoelen, een belangrijk verschil in de homonymen,
cn voor de andere woorden, zoowel als voor de wel-
luidendheid van den volzin, nuttig.
Ik hoor eenen lezer, verschrikt over hetgeen ik hier
vorder, mij gemelijk toevoegen: » Waarom wilt gij ,
« dat mijn kind dit alles zal weten, cn waartoe zal
12*