Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
slanielaar geboren, en had eene zwakke, doffe slem (I).
Men weet wat het gevolg was der inoeite, wel-
ke hij zich gaf onl de natuur tc overwinnen cn
hoedanigheden te verkrijgen, die zij hem had ge-
weigerd.
Een tweede voordeel, hetwelk uit de zorgen, waar-
van ik spreek, ontstaat, is dat een kind spoediger zij-
ne moedertaal leert, en in weinig tijds met de spel-
ling bekend wordt. Gewoon alle lettergrepen goed
uit te spreken, cn de letters te doen hooren, die het
eene woord met het andere verbinden, zal hij diege-
nen , welke zijn gehoor zoo dikwijls getroffen heb-
ben, niet vergeten; cn wanneer men in het begin
zijner eigenlijk gezegde opvoeding hem onder het
dicteren laat schrijven, dan zullen de klanken, die
hij heeft onthouden, hem helpen om de teekens, die de-
zelve bijna altijd voorstellen, te schrijven; de lijd,
de oefening en de oplettendheid zullen het overige
doen.
Eene laatste vrucht van dit lezen is hem te ge-
wennen zijne denkbeelden tc vormen, ze te ver-
binden, dezelve eerst duidelijk cn naauwkeurig, later
sierlijk en welluidend Ie doen zijn. De schrijvers,
welke hij dikwijls, langzaam cn met aandacht zal hei)-
ben gelezen, zullen voor hem eenige meesters te
meer cn welligt de beslc zijn. Deze gedachte, welke
ik hier slechts ter loops even aanroer, zal weldra
hare geheele ontwikkeling ontvangen.
€ Maar," zal men mij zeggen, t het gebruik, waarvan
(1) DEMOSTHtltES.