Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
(lat hij die leest, zijn onderwerp goed verstaat, het-
geen niet altijd het geval is, gebeurt het echter niet
dikwijls, dat hij zich van hen, die hem aanhooren,
wel doet begrijpen.
Ik verwonder mij met te meer reden daarover, dat
deze bekwaamheid zoo zeldzaam zij, daar de zorgen,
welke tot het verkrijgen derzelve noodzakelijk zijn,
verscheidene andere niet minder nuttige uitkomsten
hebben. Vooreerst verminderen cn doen zij somtijds
geheel die gebreken in de uitspraak verdwijnen, welke bij
de kinderen zoo gemeen zijn , en die velen van hen hun
geheele leven behouden. Deze gebreken moeten niet
geheel aan de natuur worden geweten ; zij ontstaan
ook grootcndeels uit de eerste gewoonten in de kindsch-
heid; maar hetgeen op zekeren leeftijd niet meer
verbeterd kan worden, zou daarvoor vatbaar zijn,
indien, zoodra het kind begint te spreken en tc le-
zen , zijne ouders de middelen zochten om dit te ver-
helpen. Iloe langer zij zullen wachten om zich daar-
mede bezig te houden, boe meer moeite het hun
zal kosten om te slagen. Welke moeijelijkheden zij
ook te overwinnen hebben, deze moeten hen niet
afschrikken noch hen hunne pogingen doen staken:
ik durf hun gerust eenen gelukkigen uitslag beloven ;
maar hij kan slechts het gevolg zijn van den tijd
en de volharding. Bien des choses ne sont impossibles,
zegt dtclos, que parcequ'on s'est accoutumé à les regar-
der comme telles. Une opinion contraire et du courage
rendraient souvent facile ce que le préjugé et la lâcheté
jugent impraticable. De grootste redenaar der oudheid,
cn die misschien in den hoogsten graad datgene be-
zat, wat men uiterlijke welsprekendheid noemt, was