Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
ccncn kant leert is ongetwijfeld veel noodzakelijker,
dan hetgeen hij aan den anderen verliest; maar het
is gemakkelijk alles zamen te brengen, door enkel
zoodanige boeken hem in de handen te geven, waarin
de gebreken, Maarover ik spreek, niet gevodnen
worden. Er moet eenheid bestaan in de opvoeding,
en al hare deelen moeten tot hetzelfde doel zamen-
werken. Deze eenheid zou verbroken zijn, indien
werken, waarin bet oordeel en de spraakkunst zijn
verwaarloosd, zijne gewone lectuur uitmaakten.
Bij dc boeken, die men in den eersten leeftijd
aan de kinderen geeft, zijn zuiverheid en duidelijk-
heid voldoende; maar later wenschte ik daarbij sier-
lijkheid cn bevalligheid van stijl vercenigd te vinden,
en deze eerste en godsdienstige bezigheid van den dag
toegewijd te zien aan het lezen van van der palm , kist ,
VAN HEYNINGEN CnZ. , BOURDALOUE , FLÉCHIER , FÉiNÉLON ,
BossuET, MAssiLLON cnz. Dczc grondcn eener zoo zui-
vere zedeleer, vroegtijdig in het hart eens kinds ge-
zaaid, zouden daar ontkiemen, en er, in het tweele-
dig opzigt van zijne pligten en zijn onderwijs, over-
vloedige vruchten voortbrengen.
Ik zal aan dit gedeelte van mijn onderwerp die
uitbreiding niet geven, welke deszelfs belangrijkheid
zou schijnen te vorderen. Want het betreft hier niet
de vorming van eenen geestelijke, en alleen voor de-
zen is eene grondige studie der leerstellingen des
geloofs onontbeerlijk. Bij de opvoeding van een an-
der kind is deze studie slechts ondergeschikt, en ik
geloof zelfs, dat het gevaarlijk zou zijn hem te lang
daarbij te bepalen, voordat bij den leeftijd heeft be-
reikt, waarop zijn verstand genoeg gevormd is.