Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
schiklste zijn voor den leeftijd , dc vorderingen ,
den aanleg en den aard der werkzaamheden van
zijnen leerling. De weg , dien hij bewandelen moet,
is tc goed gebaand, dan dat bij zou kunnen vree-
zen daarop af tc dwalen.
Ik zal dus weinig over die werken spreken;
echter, wanneer ik het noodig zal oordeelen aan-
merkingen op eenige derzelve te maken , of ook
op de wijze , waarop men dezelve bestudeert, zal
ik het doen. Men heeft reeds kunnen ontwaren,
dat de oude gewoonten mij geen ontzag inboezemen ,
en ik dezelve zonder verschooning aantast, wanneer
ik geloof dat zij slecht zijn.
Mijn hoofddoel bij hetgeen volgen zal is even
als bij hetgeen is voorafgegaan: te spreken niet
over hetgeen goed, maar over hetgeen kwaad cn
gebrekkig is , en aan te toonen wat men diende te
doen. Indien ik dc uitkomsten gadesla van het
grootst aantal der tegenwoordige opvoedingen , vooral
der huisselijke, dan moet ik vreezen, dat vele mij-
ner gedachten voor de meesten mijner lezers nieuw
zullen zijn; maar ik durf hopen, dat zij het
dengenen niet zullen toeschijnen, die zich evenmin
door de vooroordeelen verblinden , als door gevaar-
lijke nieuwigheden verleiden laten. Dc middelen,
die ik aanwijs, moeten tot eene goede cn grondige
opvoeding leiden ; het is mijne schuld niet, indien
ik , om tot dat doel te geraken, mij dikwijls van
de gewone wegen verwijderd vind.