Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
weder achteruit, en doet deszelfs voortgang zelfs
stilstaan, door hem een vertrouwen in te boeze-
men , hetwelk hem zijne pogingen en zijnen ijver
voortaan als onnoodig doet toeschijnen: hiervandaan,
dat er zoovele middelmatige menschen zijn, aan wie
men in hunne jeugd heeft doen gelooven, dat zij
kleine wonderen waren, en die , denkende dat zij
genoeg wisten , niet getracht hebben meer te leeren.
lïct is ook de ouders bedriegen, die reeds uit
zich zeiven maar al te genegen zijn, om zich over
dc verdiensten en de hoedanigheden hunner kinderen
te verblinden. Dat is door lage vleijerijen zijn spel
te drijven met hunne ligtgeloovigheid , welke men
inwendig bespot (1). Dc vleijerij, die in de za-
menleving zoo laakbaar en zoo verderfelijk is, is
voor de jeugd een doodelijk vergif. De bespotte-
lijke en va'sche lof, dien men haar geeft, ver-
nietigt al de vrucht der goede lessen, die zij ont-
vangt, bederft haar oordeel cn haren smaak, door
h^r te verhinderen heigeen goed is van hetgeen
dit niet is te kunnen onderscheiden, en bederft
somtijds het hart, door eenen trots in te boezemen ,
berispelijk , zelfs wanneer hij gegrond is , en be-
spottelijk, wanneer hij dit niet is. Bc Heer beschäme
die bedriegelijke tongen en die valsche tippen, die ons
trachten ie verderven, omdat zij alleen trachten ons te
(1) Niets is grappiger dan de meeste meesters liij de les,
aan alle ouders te hooren herhalen , dat hunne kinderen al-
leen leeren en vorderingen maken , terwijl hunne audere leer-
lingen zich niet toeleggen en hunnen lijd verliezen. De ligtge-
loovigheid der vaders cn moeders op d'i! punt is inderdaad
hewondercuswaardig.