Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
lelve tc vvanhopeu. Tuemistocles zeide, dat de kop-
pigste en wildste veulens de beste paarden worden,
als zij door eenen bekwamen ruiter getemd en ge-
dresseerd worden.
Wat men cr ook van zegge, de kinderen kun-
nen alleen worden bestuurd door de vrees voor straf
of de hoop op genoegens; en onder deze laatsten
rangschik ik de genietingen der eigenliefde, welke
zich bij hen reeds begint te doen gevoelen , en dc
wensch om ouders, van welke zij liefkozingen of
belooningen verwachten, tevreden te stellen. Hel
woord pl'ujt uit tc spreken , dat is hun tc spreken
over hetgeen zij en vele menschen niet begrijpen.
Dat ik alle menschelijke daden ten kwade zou wil-
len uitleggen, daar behoede mij God voor! Maar
ik laat mij niet verblinden door het vernis, waarmede
men tracht dezelve te bedekken. Ik ligt het niet
allijd op, maar ik weet wat daaronder zit, inltts el
in eute novi (persiüs). En ik geloof niet, dal men
moet trachten van kinderen eene volmaaktheid te
verkrijgen, die men slechts bij weinige menscheu
aantreft, door van hen te verlangen, dat zij dc be-
looning van hunne werken alleen zullen vinden in
de inwendige voldoening van hunne pligten te heb-
ben volbragt.
Een middel, dat teregt gebruikt wordt om ze
aan te moedigen, zijn de lofspraken. Ik keur de-
zelve niet af; ik zou alleenlijk willen, dat meu
dezelve veel minder gebruikte, dan dit gewoonlijk
plaats vindt , en dat het niet dan teregt geschiedde.
Maar aan een kind te zeggen dat hij goed gewerkt
lieeft, als dil niet zoo is, brengt zijne opvoeding