Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
dit moet men het meest gebruiken. Wanneer men
een kind voor vernedering heeft gevoeb'g gemaakt,
kan men verzekerd zijn, dat hij het later ook zal zijn
voor de eer. Maar geene roeden: slaag is eene straf
voor slaven. Het kind, dat voor eene zachte lei-
ding vatbaar is, en dat met strengheid behandeld
werd, zou niets goeds verrigten. Dit is de geschie-
denis der mensehen, die men soms met eenen draad
kan besturen, terwijl dikwijls een kabeltouw hen
niet bewegen kan. Hiertoe moet men hen weten te
bestuderen en hen kennen.
Ken gehoon gevolg der al te strenge straffen, het-
welk alleen is opgemerkt geworden door de mannen,
gewoon om over het verband der denkbeelden en
over de veerkracht, waarmede hetzelve op de ver-
beelding werkt, na te denken, is, dat een kind
afkeer krijgt van de studie en dezelve somtijds haat (1).
De onverschilligste zaken worden ons eindelijk onverdra-
gelijk, wanneer zij zich in onzen geest verbinden
met andere voorwerpen, die ons vrees inboezemen
of met reden onbehagelijk zijn. Hoevele mensehen
zijn er niet, die niet zonder afkeer het glas kunnen
zien, waaruit zij daags te voren eenen onaangena-
men drank hebben gebruikt! Hoevele kinderen ope-
(1) De geschiedenis van Frankrijk biedt ons hiervan een
treilend voorbeeld ann in Wonsgr., zoon van lodkwijk XIV,
Boor bossdet en montadsier opgevoed, gaf hem de strenge wij-
ze , waarmede men kern tot studeren dwong y zulk eeji* afkeer
voor de boeken y zegt Mad. de catlus, in hare Gedenkschrif-
ten, dat hij het besluit nam om, als hij zijn eigen meester
zoude zijn , er geen enkel meer te openen; en htj heeft
woord geiioddeif.
ir