Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
verkrijgen in het voorlzellen van pogingen, die ieder-
een mishagen.
Is zachtheid toereikend om een kind te besturen
cn van hetzelve te verkrijgen , wat men cr van eischen
moet, dan zou het onvoorzigtig zijn andere midde-
len te bezigen; maar reikt zij niet toe, dan moet
de onderwijzer vrij zijn om te handelen, zoo als hij
dit noodzakelijk acht; want indien hij bemerkt, dat
zijne strengheid en zijne standvastigheid kwalijk wor-
den opgenomen, dan zal hij dezelve opgeven om in
vrede te leven en zijne betrekking te behouden , cn het
onderrigt van zijnen leerling zal cr zeer door lijden.
Ik heb dikwijls gezien, en iedereen, die aan opmer-
ken ccnigermate gewoon is , heeft als ik kunnen zien,
dat dc slechtste leermeesters over het algemeen aan
de ouders en kinderen het best bevallen, omdat zij
een weinig op die toegevende en zachte doctors ge-
lijken, waarvan ik hierboven heb gesproken, die
altijd van het oordeel hunner zieken zijn en dezelve
verkeerd behandelen; terwijl hij , die uit eergevoel, uit
lust, of zelfs uit eigenliefde , datgene , wat hij begon-
nen heeft, goed wil eindigen en zijne belofte wil na-
komen , niets oogst dan zwarigheden cn onaangenaam-
heden , en zich in dc wreede noodzakelijkheid gebragt
ziet te kiezen om óf zijne dagen in verdriet door te bren-
gen, óf, indien hij zijne kelen afschudt, zijne tegen-
woordige middelen van beslaan cn de verwachtingen van
zijnen ouderdom te verliezen. Te vergeefs zegt hem zijn
geweten: doe uwen pligt, en laat er van komen wat er wil.
Maar indien de nood zich ook laat gevoelen, zal hij dan
altijd de kracht hebben om naar zijn geweten te luis-
teren, en zal hij lang de trotsche zinspreuk: Vitam