Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
schen dat men aan zijn verlangen toegeve , cn hare
vraag geldt zoo veel als een bevel. Eene handeling,
welke zoo goed gelukt is, wordt dikwijls herhaald ,
en het kind bereikt zijn achttiende jaar, cn weet veel
minder dan hij in twee goed bestede jaren zou heb-
ben kunnen leercn.
Die moeders vreezen ook, dat hun kind zich tc veel
zal vermoeijen, indien het vroeger dan om zeven of
acht uren opstaat, en meer dan vijf of zes uren
daags werkt. Zij weten niet, dat op de scholen al-
le kinderen, zonder onderscheid van jaren, ten min-
ste elf uren leertijd hebben en bijna algemeen om
vijf uren op zijn. Zij gevoelen niet, dat die stu-
dccrtijd, welke eene sterke ingespannenheid van
geest somtijds voor den mensch vermoeijend doet zijn ,
bij een kind niet dezelfde uitwerking te weeg brengt,
want zelfs bij hetgeen hem schijnt bezig tc houden
brengt hij geene volgehoudene aandacht, en zijn werk
bewijst dagelijks zijne onoplettendheid en ligtzinnig-
heid. — Maar een kind moet rusten. — Ik zie voor-
eerst de noodzakelijkheid van rust niet in, waar geene
vermoeijenis bestaat. Overigens bestaat dc rust niet uit
luiheid, maar nit verscheidenheid van bezigheid. De
werkman rust lezende uit; de staatsman, door sommi-
ge oogenblikken aan het een of ander handwerk te wijden.
Er valt dus niet tc aarzelen, en ik spreek hier
tot de ouders , die liever het geluk en de gezondheid
hunner kinderen wagen, dan aan de liefde te laten
twijfelen, welke zij hun toedragen; zij moeten hun
opvoedings - plan laten varen of eene verkeerde cn
onredelijke liefde opofferen, welke de zorgen van
den leermeester hindert, en hem eenen tegenzin doet