Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
üiiuiat ik iiiel u eene dubbele moeilc zal hebben.
Ik moet u vooreerst de gronden doen vergeten, waar-
mede gij doordrongen zijt, en u dan datgene loe-
ren , waarvan gij zelfs geen denkbeeld hebt.
Hel is vooral wanneer men het kind eenen geregelden
cursus van onderwijs doet beginnen, dat men het
voordeel gevoelt van hem, van zijne tecderstejeugd
af, aan gehoorzaamheid en onderwerping te hebben
gewend. Wat men dan van hem eischt, valt
hem niet moeijelijk of kost hem minder; hij
gelooft vrij tc handelen, omdat hij zonder aanslren-
ging te werk gaat; hij heeft zelfs de verdienste der
gehoorzaamheid , wanneer hij slechts den aandrang der
gewoonte heeft gevolgd. De afhankelijkheid is hem
natuurlijk, en nooit zal hem dezelve noodzakelijker
zijn dan in het oogenblik, wanneer zijne vcrplislin-
gen zich vermenigvuldigen en hem slechts weinig vrij-
heid overlaten. Ik durf vrijmoedig vaststellen , dat
zijne opvoeding half voltooid is, wanneer hij, zóó
voorbereid, aan de zorgen van eenen onderwijzer wordt
toevertrouwd, die dan aan zijn onderrigt en aan de
volmaking van hetgeen de ouders begonnen hebben,
den tijd kan wijden , dien hij gewoonlijk moet beste-
den aan het verbeteren van vele gebreken, en
om hem leerzaam, onderworpen en vlijtig te doen
worden. Alles wordt voor den meester cn den leer-
ling aangenaam en gemakkelijk: alles wat zoo dik-
wijls voor den eenen niets dan moeijelijkheid cn tra-
nen, en voor den anderen verveling cn afkeer ople-
vert, wordt voor hen vermaak en genoegen.
De beste opvoeding zou zeker diegene zijn, waar-
bij men niet dan zachtheid cn overreding bezigde.