Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
daarvan geen gedeelte voor hun onderwijs of hunne
gezondheid verloren ga; dat zij, even ais apelles ,
zeggen kunnen : mtlla dies sine linea. Gewennen wij
hen voornamelijk om zich eiken avond af te vragen,
wat zij op dien dag geleerd hebben. Deze oefening,
vroeg begonnen en zonder ophouding voortgezet,
strekt tot verfraaijing van onzen geest cn tot ver-
meerdering van onze kundigheden. Behalve dat zij
dezelve in ons geheugen grift, dwingt zij ons som-
tijds over onze luiheid te blozen en ons van dezelve
Ie verbeteren. Eenvoudige en gemakkelijk aan te ne-
men gewoonten moeten zóó de opvoeding vergezellen ,
cn bijdragen om daarin eene orde te handhaven,
zonder welke zij zelden goed kan zijn.
Wanneer deze orde zal zijn vastgesteld, zal het
kind zich daaraan zonder moeite onderwerpen, maar
het moet van geene vreemden, of zelfs niet van zij-
ne ouders afhangen, on» zonder belangrijke redenen,
cn vooral niet zonder medeweten van den onderwij-
zer, dezelve te veranderen. De eenen zoowel als de
anderen kunnen bij zijn onderrigt toegelaten wor-
den ; maar alleen om daarbij tegenwoordig te zijn,
geenszins om hetzelve te storen. Hunne tegenwoor-
digheid geeft den leerling ijver; maar werd dezelve
tc dikwijls herhaald, dan zou zij nadeelen hebben,
die men vermijden moet.
Er zijn lieden, die bij de huisselijke opvoeding
den regel volgen , die op instituten en scholen is vast-
gesteld ; maar ik kan een gebruik niet goedkeuren,
hetwelk mij toeschijnt ook deszelfs gebreken te heb-
ben , die ik zal aanwijzen en trachten tc verklaren.
Behalve de door dc godsdienst bepaalde rustdagen